spawalnictwo.net.pl

spawalnictwo

Inne sprzęt pomiarowy

Uzyskanie informacji o precyzji danego spawania możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich przyrządów pomiarowych. Znajdziemy wśród nich spoinomierze, suwmiarki, mikrometry oraz szczelinomierze. Spoinomierz pozwala na zbadanie grubości, wysokości oraz szerokości spoiny, a nawet głębokości jej podtopienia. Suwmiarki umożliwiają mierzenie tych parametrów w przedmiotach, zaś mikrometry służą do określania parametrów otworów oraz wgłębień. Przyrządy pomiarowe powinny odznaczać się wysoką jakością wykonania, aby zapewniać precyzję wyników.
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.